Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 154/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą przyznania stypendium

I OPP 27/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga P. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt III SAB/Lu 38/15 ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie udzielenie informacji

I OPP 25/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 125/15 ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 26/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 126/15 ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 92/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt II SAB/Lu 62/15 w sprawie ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na skutek wniosku

I OPP 57/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Skarga T. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SO/Kr 11/16 z wniosku T. M. o wymierzenie Okręgowej Radzie Adwokackiej w K. grzywny za nieprzekazanie skargi

I OPP 76/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I KO 129/12 ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

I OPP 80/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 35/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wypłaty świadczeń socjalnych

I OPP 82/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga Kr. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 42/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji

II SAB/Rz 68/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   2