Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 20/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga P. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 60/17 ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 27/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 420/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji po wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1032/08

I OPP 45/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 74/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 49/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga A.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 129/17 ze skargi na bezczynność Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej [...] o odmowie przyznania stypendium socjalnego na rok 2015/2016

I OPP 62/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 73/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niezałatwienia wniosku

I OPP 64/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 67/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OPP 63/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 68/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-09

Skarga G. w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II SAB/Kr 179/13 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K.

I OPP 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 611/16 ze skargi na bezczynność Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku