Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 45/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 74/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 49/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga A.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 129/17 ze skargi na bezczynność Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej [...] o odmowie przyznania stypendium socjalnego na rok 2015/2016