Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga Z.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 67/18 ze skargi na bezczynność SKO

I OPP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 137/18 ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wniosku o wyjaśnienie treści postanowienia

I OPP 23/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 8/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 32/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 39/18 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I OPP 143/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 283/18 ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia sprawy

I OPP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Wniosek w przedmiocie wniosku o wyjaśnienie treści postanowienia

I OPP 5/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-30

Wniosek w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OPP 19/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga G.L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 123/13 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 928/17 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

I OPP 28/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 9/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie ulepszenia gospodarki państwa

I OPP 45/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-11

Skarga N.G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 193/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
1   Następne >   2