Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OPP 57/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-26

Skarga W. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 162/18 w rozpoznaniu zażalenia W. L. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi...

III OPP 1/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 50/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. [...] z siedzibą w przedmiocie rozpoznania wniosku z 7 grudnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 15/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

Skarga Z.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 66/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku z 9 grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 2/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-07

Skarga [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 301/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 41/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-07

Skarga S.M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze II SAB/Kr 199/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

III OPP 44/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga S.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 690/16 w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy przez Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego rozpoznania wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich

III OPP 49/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 597/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia

III OPP 58/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 768/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

III OPP 60/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga M.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 320/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie dokonania wpisu w rejestrze zgromadzeń

III OPP 42/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-13

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie rozpozn...
1   Następne >   2