Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OPP 71/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga Z.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. II SPP/Wa 462/19 z wniosku Z.Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 76/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga J.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 369/19 w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu od zarządzenia starszego referendarza WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Klembów w przedmiocie udostępnienia informacj...

III OPP 8/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-10

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 474/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

III OPP 21/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku