Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 69/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SAB/Łd 221/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 671/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Sprawa ze skargi J. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP