Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 95/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 334/15 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego