Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga R. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1896/14 w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy