Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I FSK 2333/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w O. na przewlekłość kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. w sprawie zasadności dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za sierpień 2014 r.

I FSK 2334/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w O. na przewlekłość kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. w sprawie zasadności dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za wrzesień 2014 r.