Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 94/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II SAB/Kr 147/16 ze skargi na bezczynność Rektora Akademii [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 99/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga Stowarzyszenia S. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 106/16 ze skargi na bezczynność Kancelarii Prezydenta RP w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 100/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu sygn. akt II SAB/Po 9/16 ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 101/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 151/16 ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności powstałych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wypłaconej na rzecz osób uprawnionych