Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga A. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2174/15 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OPP 19/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga H. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 52/16 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania