Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Sz 152/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 159/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Sz 169/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Wr 8/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie nabycia praw na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem części działki w obszarze przebiegu magistrali wodociągowej

VIII SAB/Wa 76/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-15

Sprawa ze skargi B. M. i A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Sz 166/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Rz 36/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie sprostowania mapy ewidencyjnej

II GSK 1524/14 - Wyrok NSA z 2015-07-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w P. w sprawie ze skargi 'A.' Spółki z o.o. w S. na przewlekłość S. S. w przedmiocie przewlekłości postępowania

II SAB/Po 95/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 229/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4