Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 3/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Skarga Gminy T. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 80/15 ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie samowoli budowlanej po...