Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 17/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki

II OPP 18/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OPP 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II OPP 19/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 69/05 w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OPP 20/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, sygn. akt VII SA/Wa 1091/05