Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 49/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie załatwienia wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II OPP 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji we wznowieniowym postępowaniu, sygn. akt II SA/Kr 674/07