Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji we wznowieniowym postępowaniu, sygn. akt II SA/Kr 674/07