Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga B. D. i Fundacji [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 654/14 ze skargi na decyzję SKO z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zgody na wykonanie zjazdu z drogi publicznej