Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1189/18 - Wyrok NSA z 2018-09-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej P. D. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi P. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Ś. w przedmiocie rejestracji pojazdu