Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 829/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów