Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 19/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-29

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą w M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1122/17 ze skarg kasacyjnych [...] Sp. z o.o. z siedzibą w M. oraz Ministra Środowiska od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na ...