Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 24/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-05

Skarga M. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 968/14 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi