Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OPP 28/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 932/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej likwidację wysypiska śmieci

II SAB/Op 17/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-22

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OPP 20/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga A. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zobowiązania do usunięcia odpadów z miejsca nie przeznaczonego do ich składowania

II OPP 7/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 99/12 ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie przedłużenia decyzji w sprawie opłat za usuwanie nieczystości

II OPP 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

skarg H. B. i K. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 434/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OPP 18/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1263/10 ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SAB/Op 14/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi A. J. i A. J. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II OPP 55/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 346/14 ze skargi na bezczynność SKO w Tarnowie w przedmiocie postępowania prowadzonego pod sygn. [...]

II OPP 21/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga E.L. i G.L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 2210/11 ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OPP 13/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1286/11 ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2