Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 10/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga Stowarzyszenia zwykłego [...] z siedzibą w Warszawie na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1122/09 w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozstrzygnięcia w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa