Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 54/12 w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania przed Wójtem Gminy Narew w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 220/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy N. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Bk 87/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-06

Sprawa ze skargi K. M. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OPP 8/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-25

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SPP/Bd 22/20 w sprawie przyznania prawa pomocy