Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 459/17 - Wyrok NSA z 2018-09-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. P. na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 449/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-10

Sprawa ze skargi O. F. na przewlekłość postępowania Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie o nr [...] o stwierdzenie nieważności decyzji Odwoławczej Komisji Wywłaszczeniowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz utrzymanego nią w mocy orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nr [...] o wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa, na cele Przedsiębiorstwa Państwowego [...] ...