Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2686/15 - Wyrok NSA z 2016-03-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. na przewlekłe prowadzenia postępowania administracyjnego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod drogi publiczne

I OSK 608/16 - Wyrok NSA z 2016-07-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania

IV SAB/Wa 459/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną

II SAB/Kr 178/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-19

Sprawa ze skargi L. K. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

IV SAB/Wa 456/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

Sprawa ze skargi G. S. i W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie i wypłatę odszkodowania

IV SAB/Wa 226/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-06

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

IV SAB/Wa 165/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-24

Sprawa ze skargi [...] z siedzibą na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2382/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. P., E. P. oraz L. G. na przewlekłość Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2487/15 - Wyrok NSA z 2016-03-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości