Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2835/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi C.R. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę [...] postępowania w sprawie [...] o doręczenie orzeczenia

II SAB/Ke 49/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-19

Sprawa ze skargi [...] S.A. w Skarżysku-Kamiennej na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Skarżyskiego

II SAB/Gl 50/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-12-10

Sprawa ze skargi K. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną