Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2306/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi T. J. na przewlekłość postępowania Wojewody Pomorskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Łd 26/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-25

Sprawa ze skargi J. B. i B. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OW 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Skarga D.R., A.R., G.R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SAB/Łd 25/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-18

Sprawa ze skargi T. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość 1. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania aktu kończącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Ł., obręb [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 297/4 - w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt organowi; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postę...

I OSK 1211/18 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. K., J. K., K. M. i M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2756/16 - Wyrok NSA z 2018-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi K. D. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

II SAB/Wr 27/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-03

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Wr 65/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-05

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę D. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania z tego tytułu