Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Gd 6/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-22

Wniosek A. K.-G., Z. K.-G., P. W., B. W. i G. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie reformy rolnej

II SAB/Gl 28/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-28

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju