Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I OSK 2001/14 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A. N. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia skargę kasacyjną oddala

II SAB/Rz 123/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-01

Skarga A. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -

II SAB/Rz 122/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi A. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -