Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 69/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie udzielenia informacji publicznej sygn. akt II SAB/Bk 46/11

I OPP 68/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie z wniosku J. W. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy dotyczącej bezczynności w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, sygn. akt II SO/Bk 14/11

I OPP 78/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-10

Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, sygn. akt II SAB/Bk 36/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie informacji publicznej