Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 65/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga R. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt II SAB/Gd 32/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach w sprawie udostępnienia informacji publicznej