Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FPP 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I SAB/Wr 6/17 ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za wrzesień 2016 r.