Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 16/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 75/08 (poprzednia sygn. akt IV SA/Wa 2526/0

I OPP 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt IV SA/Wa 2444/05

II OPP 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie wyłączenia sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr [...] w N. sygn. akt II ...

I OPP 37/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Okręgowego w Łodzi w przedmiocie odmowy udostępnienia części informacji publicznej, sygn. akt II SA/Łd 820/08

I OPP 6/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SA/Kr 449/05

I OPP 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga B. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa M. w W. w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów, sygn. akt IV SA/Wa 1299/06

I OPP 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-23

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, sygn. akt IV SA/Wa 842/07

I OPP 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga Stowarzyszenia Klubu '[...]' w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia Klubu '[...]' w K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w K. za niezastosowanie się do obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, sygn. akt II SO/Kr 51/07

I OPP 11/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 969/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 13/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 53/08 (poprzednia sygn. IV SA/Wa 2520/07) w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej
1   Następne >   3