Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 37/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga K. R. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SAB/Gd 22/96 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie o wykup nieruchomości

II OSK 891/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

Skarga o wznowienie postępowania 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2) odstępuje od zasadzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

II SAB/Gl 64/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Łd 142/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 17/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-13

Sprawa ze skargi J.B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SAB/Gl 63/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Gl 31/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-05

Sprawa ze skargi 'A' S.A. w N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

I OSK 3018/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy po wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 957/11 w przedmiocie rejestracji czasowej samochodu osobowego

II OSK 2390/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Piekary Śląskie od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. S.A. z siedzibą w N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Gl 46/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-11

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta M. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu
1   Następne >   3