Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 41/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga U. i J. G. na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę budynku , sygn. akt VII SA/Wa 780/04

II OPP 108/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie nakazu rozbiórki, sygn. akt II SA/Kr 1476

II OPP 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

Skarga H. i W. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego , sygn. akt SA/Sz 2218/03

II OPP 82/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga E. Ł. na przewlekłość postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie nakazania przedłożenia ekspertyz i opinii

II OPP 83/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga E. Ł. na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II OPP 85/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga E. Ł. na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie odmowy nakazania rozbiórki

II OPP 131/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o rozbudowie warsztatu usługowego

II OPP 113/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie sygn. akt II SAB/Bd 48/04 ze skargi na bezczynność Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia za cierpienia moralne

II OPP 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie dostarczenia oceny technicznej budynku mieszkalnego położonego przy ul. [...]

II OPP 86/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga E. Ł. na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na remont i modernizację
1   Następne >   2