Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OPP 6/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-13

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 553/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

II OPP 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 9/06 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

II OPP 74/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-27

Skarga S. B. i A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, sygn. akt II SA/Kr 604/02

II OPP 16/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, sygn. akt 2 IV SA 340/03 w sprawie ze skargi na decyzję Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie nakazu rozbiórki nadbudowy budynku gospodarczego

II OPP 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie wyłączenia sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr [...] w N. sygn. akt II ...

II OPP 41/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Skarga U. i J. G. na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę budynku , sygn. akt VII SA/Wa 780/04

II OPP 3/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-25

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie dostarczenia oceny technicznej budynku mieszkalnego położonego przy ul. [...]

II OPP 3/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt 7/IV SA 2546/02 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II OPP 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

Skarga Z. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 537/04 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na rozbudowę

II OPP 23/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 111/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   2