Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 261/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi B. A. i J. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w sprawie o wznowienie postępowania I. zobowiązuje Prezydenta Miasta do wydania w terminie 1 miesiąca aktu w sprawie z wniosku B. A. i J. A. o wznowienie postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezydentowi Miasta grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); IV. zasądza od Prezydenta Miasta na rzecz skarżących B. A. i ...