Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OPP 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga W. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, sygn. akt IV SA/Po 728/09 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II OPP 32/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt II SA/Lu 1023/13 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OPP 40/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

skarg Z. B. i A. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie rozpoznania skarg Z. B. i A. K. na przewlekłość postępowania, sygn. akt II OPP 32/14 i II OPP 33/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 468/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II OPP 15/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 826/13 w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OPP 58/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 139/03 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr [...]

II OPP 24/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

Skarga M. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 804/06 ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OPP 17/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1867/10 ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wykonania robót budowla...

II OPP 50/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 144/02 ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OPP 39/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

skarg Z. B. i A. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie rozpoznania skarg Z. B. i A. K. na przewlekłość postępowania, sygn. akt II OPP 32/14 i II OPP 33/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   5