Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II OPP 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 9/06 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim