Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OPP 101/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1874/13 ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami

I OPP 102/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-03

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1815/13 ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

I OPP 123/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie zwrotu pojazdu, sygn. akt II SAB/GL 61/14