Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GPP 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Skarga Z. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 469/09 ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego

I OPP 40/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga M. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt II SA/Gl 1134/08 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

I OPP 41/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga Gminy Klembów na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w Wołominie w przedmiocie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg powiatowych, sygn. akt VII SA/Wa 1030/09