Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 4/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OPP 61/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-06

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 ze skargi na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OPP 66/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SAB/Gl 28/17 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpoznania skargi dotyczącej wydania oświadczenia w sprawie dostępu do drogi publicznej