Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu , sygn. akt SA/Wr 370/83