Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 39/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga W.B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 23/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska

II OPP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

Skarga W. S. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 23/12 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecina w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska