Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 25/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2299/10 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I OPP 71/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 5/11 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OPP 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga o wznowienie postępowania