Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 38/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta [...] nr [...] w przedmiocie sprostowania błędu rachunkowego w decyzji w sprawie podziału nieruchomości post...

I OPP 39/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

I OPP 121/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga H.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu o sygn. akt II SAB/Wr 79/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej