Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 29/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

I OPP 30/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego , nr [...] w przedmiocie sprostowania błędu rachunkowego w decyzji w sprawie podziału nie...