Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Gl 39/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

I OPP 16/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

skarg J. i J. J. o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 2705/02 ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności